Centrum Konstrukcji Halowych

FUNDAMENTY I POSADZKI PRZEMYSŁOWE

Technologia i wykonawstwo fundamentów i posadzek przemysłowych

Jednym z najważniejszych etapów budowy hali jest wykonanie fundamentów - to właśnie one decydują o trwałości lub nietrwałości konstrukcji stalowej.

 

Dlaczego fundamenty są tak ważne?

To właśnie one przejmują całość obciążeń, które działają na naziemną część obiektu (masa własna konstrukcji, obciążenie śniegowe, wiatrowe i użytkowe). Patrząc z innej strony - przenoszą one również ruch i osiadanie gruntu na konstrukcję obiektu. Co więcej na fundamenty ma wpływ również ewentualna wilgoć pochodząca z wód opadowych przesączających się gruntem czy wysoko występujących wód gruntowych.

Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań, by jakość fundamentów była jak najwyższa. Ważny jest więc poziom jakości materiałów, gdyż tylko one pozwolą Państwu cieszyć się obiektem o dużej żywotności i niskim ryzyku pojawiania się usterek, co mogłoby znacznie zwiększyć sumaryczne koszty.

 

Co z posadzką przemysłową?

Wykonanie posadzki przemysłowej rozpoczyna się prawidłowym projektem na podstawie warunków gruntowych, wilgotności i temperatury otoczenia, informacji odnośnie przeznaczenia oraz przewidywanych obciążeń statycznych i dynamicznych. Wspomagamy oczywiście ten proces projektowania.

Do wykonania płyty nośnej stosujemy beton przemysłowy niskoskurczowy na bazie odpowiedniego cementu bez dodatków popiołu lotnego, a z dodatkami mineralnymi. Podłoga taka jest odporna na zmęczenie, ścieranie, uderzenia, korozję, pękanie i pojawianie się rys. Impregnacja zaś nie pozwala na pylenie, wsiąkanie olejów czy smarów. 

Przy projektowaniu posadzki przemysłowej uwzględniamy właściwy rozkład szczelin dylatacyjnych (dodatkowe wzmocnienie wrażliwych miejsc), których zadaniem jest ochrona płyty posadzkowej przed ewentualnymi pęknięciami i rysami.

 

Zapraszamy do kontaktu.

GALERIA